Y’s Men Genbrug Sunds

Udvidede loppemarked med genbrugsbutik
Den 14. april 2018 slog Sunds Y’s Men’s Club dørene op for en ny aktivitet – en genbrugsbutik, med adresse på Nørrevang 4 i Sunds.
Siden efteråret 2003 har klubben afholdt loppemarked, den første lørdag i hver måned på Skivevej 39, hvor klubben har lejet lokaler og hvor indleverede effekter har været opbevaret og hvor salget er foregået.

Alle klubbens medlemmer, plus ægtefæller, er i sving
De forskellige aktiviteter i Sunds Y’s Men’s Club bliver styret og gennemført af udvalg. Et af udvalgene hedder “Lopper og Genbrug”. Det er Peter Byskov der er formand for dette udvalg og han er derfor, sammen med Niels Dalbjerg, tovholder for aktiviteterne omkring anskaffelse og indretningen af den nye butik.
Peter Byskov fortæller: – Det har været en forudsætning for projektet, at alle klubbens medlemmer står bag beslutningen, om at drive genbrugsbutik, samtidig med at vi fortsætter med de månedlige loppemarkeder på Skivevej. I forbindelse med indretning af genbrugsbutikken har klubbens medlemmer været med i arbejdet på forskellige måder. Dertil kommer, at vi har været så heldige, at kunne overtage en det af det udskiftede inventar fra Lægehuset i forbindelse med den renovering der er sket der.

Fordi vi vil gøre en forskel
Niels Dalbjerg fortæller, at det overordnede formål for alle Y’s Men’s klubber er, at man støtter kirkeligt børne- og ungdomsarbejde. For de lokale klubber betyder det, at man især støtter lokale foreninger/aktiviteter som for eksempel FDF og KFUM & K, men at man også går bredre ud – både hvad angår geografi og formål. På baggrund af indsamlede midler i 2017 har klubben kunnet uddele ca. 120.000,- kroner
– Vi håber – og tror på – at genbrugsbutikken vil give os mulighed for at uddele endnu flere midler til gode formål, slutter Niels Dalbjerg.

Ting den anden vej
Peter Byskov gør slutteligt opmærksom på, at såfremt man ønsker at aflevere effekter til salg i butikken, kan det ske i butikkens åbningstider, eller hvis det drejer sig om større ting – for eksempel møbler – kan det ske ved aftale om afhentning.
Endelig kan man indlevere tingene i den container der står på Genbrugspladsen i Sunds og som Sunds Y’s Men’s Club tømmer ugentlig.

Y,s Men Genbrug Sunds
Nørrevang 4
7451 Sunds
2811 0070