Sunds Forsyning

Sunds Forsyning blev etableret den 1. juni 2018. Sunds Forsyning består af et netselskab (el), et elhandelsselskab, et vandværk samt en varmeforsyning.

De fire selskaber refererer til to selvstændige bestyrelser. Samtlige selskaber afholder årlig generalforsamling på samme dato og sted.

Fundamentet for Sunds Forsyning bygger på et ønske om en lokal forankring af forsyningsopgaverne med henblik på at kunne tilbyde nærhed og god, hurtig og effektiv service samt rådgivning. Sunds Forsyning tilbyder én fælles forsyningsindgang/portal og Sunds Forsyning leverer én samlet årsafregning til forbrugeren.

Der er for tiden 4 medarbejdere tilknyttet Sunds Forsyning.