Børneliv

”Daginstitutionen Børneliv er en selvejende aldersintegreret institution for børn i alderen 0-6 år. Institutionen har 2 afdelinger, Strandvejen i Sunds med børnehave og vuggestue (vuggestue forventes fra januar 2020), og Skovmyren i Ilskov med børnehave og vuggestue.

Der er tilknyttet en bus, som anvendes af begge afdelinger til ture ud af huset.

Børnelivs forældrebestyrelse har indgået driftsoverenskomst med Herning kommune, og bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen.

Den daglige pædagogiske og administrative drift varetages af en leder, samt en pædagogisk leder.

Vision

I Børneliv gør vi børn til verdensmestre i eget liv.

I Børneliv arbejder vi pædagogisk ud fra principperne i:

Den nye styrkede læreplan

Herning kommunes inklusionsstrategi,herunder mindsettet

”Det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes. Det er en egenskab ved fælleskabet”).

Herning model Dagtilbud.

Desuden er vi medlem af Friluftsrådets koncept “Grønne Spirer”.

Børnehaven fungerer funktionsopdelt, hvilket betyder at der ikke eksisterer ’stuer’ i traditionel forstand. I stedet er institutionen inddelt i funktioner/læringsrum, som er målrettet særlige aktiviteter.”

Link til hjemmeside: https://borneliv.aula.dk/