SB Indlæg

Referat fra Borgerforenings generalforsamling 2022

Indlæg før generalforsamling:

Peter Byskov fra støtteforeningen for Søglimt bussen startede med et indlæg omkring Søglimt bussen og aktiviteter omkring bussen og dens drift. Støtte kontingent på 100 kr. er med til at støtte bussens drift så der blev opfordret til at blive støtte medlem.

Referat fra Generalforsamling 22. Marts 2022

Valg af dirigent:

Casper Holgersen blev valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning:

Aktiviteter i 2021

Affaldsindsamlingen havde stor tilslutning hvor knallertklubben sørgede for indsamling ude på landet.

Til Sankt Hans havde vi rekord mange mennesker ved søen. Der var mange veteranbiler, og hekse konkurrencer, Formand for Multicenter Sunds Lars Krogh holdt Sankt Hans talen.

Julegågaden var stor succes, men der må gerne blive flere deltagere på tur rundt om søen. Der var mere liv med sangerinde, Møldrups salgsvogn og gårdbutiks deltagelse ud over de sædvanlige deltagere.

Næste år bliver jule gågaden flyttet en uge frem. På grund af Sunds Kirkes 125års jubilæums fejring.

Projekter i 2021:

Lyset på stierne ved roklubben blev indviet, og tak til Sunds Elforsyning som støttede og sammen med en rest af byfornyelses penge og Borgerforeningens kassebeholdning blev det muligt at etablere lyset. Der kommer ud over det julelys i nogle af træerne i området.

Toilet ved DUI-huset på den østlige side af søen blev endelig færdig, det har taget tid og dialog med kommunen at få skiltning i orden og lavet det til et helårs åben-toilet.

Hundeskoven på den østlige side af Ilskov Vej ved Thorup. Her arbejdes der på skiltning, men parkeringspladsen er markeret.

Det rekreative område ved Søgaarden er næsten færdig. Kombineret madpakkehus og toiletbygning er næsten færdig. Ny badestrand er etableret så området bliver klar til gæster her til foråret. Og for øvrigt glæder vi os over Søgaardens renovering, feriehuse, mobile home plads og minigolf bane der gør området meget attraktiv.

Tilflyttere har der været mange af og der er blevet uddelt mange velkomst pakker. Velkomstpakker deles kun ud når vi får meldinger fra naboer eller andre der ved at der er udefra kommende folk der er flyttet til byen.

Medlemmer. Det er målet at få over 1000 husstande som medlemmer. Vi er i dag 450 medlemmer og 24 erhvervs medlemmer.

Skaterbane er et projekt der er blevet arbejdet med, men projektet er sat på hold på grund af risiko for støj klager, som har været problemet ved andre lignende projekter i kommunen.

Padelbane og området omkring det gamle stadion. Padeltennisbaner er på vej og bygges på to af tennisbanerne. Det er Multicenter Sunds og tennisklubben der driver projektet. Der arbejdes også med omstrukturering af området så der bliver plads til alle aktører.

Byfest finder sted i uge 24, hvor der kommer mange nye tiltag så som kåring af årets frivillige, gade høvdingbold osv.

Flaghejsning har været foretaget af forskellige foreninger, men systemet fungerer ikke så godt, så ny løsning søges gennem frivillige personer, der vil tage en flagdag om året.

Trafiklys/fodgænger overgang ved Ilskov Vej. Er under forhandling, Kommunen har erklæret overgangen ved Fyrrely som skolevej, der er kommet flere boliger og hundeskov. Men da Ilskov Vej er en statsvej så er det Vejdirektoratet som skal etablere overgangen.

Regnskab:

Regnskab blev gennemgået og godtaget.

Vedtægtsændringer:

Der blev vedtaget en række vedtægtsændringer for at tilpasse vedtægterne til den faktiske situation hvor der blev åbnet op for erhvervsvirksomheder som medlemmer osv.

Eventuelt.

Der blev klaget over gelænder vedligehold og effektivitet af nye lysmaster på den del af cykelstien til Herning som vejdirektoratet ejer, og der skal arbejdes på at få gjort hele cykelstien kommunal og få lys på cykelstien.

Der blev opdateret status på informations tavlens placering.

Der blev efterspurgt etablering af en gruppe af borgere der kunne hjælpe med vedligeholdelser, pyntning og andre småting i byen.

Valg til Bestyrelsen:

På valg var Søren Peder Jensen (modtog ikke genvalg) Henny Falsig (modtog ikke genvalg) Palle Madsbjerg (modtog genvalg)

Til den nye bestyrelse blev valgt: Marlene Boll, Lotte Ryø og Palle Madsbjerg (genvalgt)

Som suppleant blev valgt: Kirsten Høgsbjerg Jensen

Som revisorer blev Jens Vind og Vagn Jørgensen genvalgt.

 

Lyt til Sunds fortsætter

Vor lokalhistorisk forening skabte for et par år siden en applikation (APP) som hjælper dig med at få byens historien når du bevæger dig rundt i byen og om søen. Fik du ikke fat på den dengang er her vejledningen: