Skalmejegården

Lidt om Skalmejegården:

 

Skalmejegården består af vuggestue og børnehave. Vi ligger på flere matrikler fordelt i Sunds.

Hovedmatriklen ligger på Skalmejevej 33 i Sunds, hvor Skalmejeskolen også er beliggende.

Derudover har vi Søstjernen, en børnehaveafdeling ved Sunds sø, Østre Søvej 2 og

Skalmejegårdens vuggestue på Vibevej 33 i Sunds.

Vi har også Columbussen, en stor bus, som kører Skalmejegårdens børnehave på tur til mange skønne steder.

Det kan fx være ud i naturen eller til kulturelle arrangementer.

 

Skalmejegårdens overordnede målsætning:

Vi er en institution i bevægelse……

Vi mødes i et samarbejde om børnenes trivsel, udvikling og læring.

Vi kan, tør og vil.

 

Vores værdigrundlag:

Vi vægter et godt samarbejde og en god kommunikation i institutionen, med forældre og øvrige samarbejdspartnere.

Vi ønsker positive relationer, hvor tillid er et nøgleord og der plads til forskellighed.

Vi har et positivt livssyn og “måske” lidt humor, vi deler ud af.

Vi arbejder med selvledelse, hvor vi hver især tager ansvar for at nå de ønskede mål via stort engagement og faglighed.

Vi er inspirerende, ressourceorienterede, anerkendende og tydelige voksne

Vi arbejder for et godt børnemiljø, hvor der er tid til både fordybelse og udvikling.

Via en struktureret hverdag skaber vi mulighed for spontanitet og spændende ideer.

Vi ser det enkelte barn og arbejder for dets plads og deltagelse i fællesskabet.

For både børn og voksne er udvikling vigtig. Vi har mod på at tage nye initiativer, med risiko for at komme til at fejle

men især på at komme til at opnå succesoplevelser.

 

Du kan læse mere på Skalmejegårdens hjemmeside, om hvordan vi arbejder for en værdifuld hverdag for Skalmejegårdens børn:

 https://skalmejegaarden.herning.dk/FrontEnd.aspx?id=94752