Sunds Lystbådehavn

Om Sunds Lystbådehavn

Sunds Lystbådehavn har hidtil holdt til lige nord for Sunds Nørreås udløb fra Sunds Sø.

Lystbådehavnen blev genetableret som en sommerbro omkring 1990, men i dag arbejdes der på at få lov til at flytte den tættere på bykernen til det område omkring Roklubben, som benævnes halen.

Når de endelige tilladelser er i hus ønskes det, at de ikke sejlførende fartøjer kan fortøjes der. Hvor de sejlførende fartøjer kan få station er ikke helt på plads endnu.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Palle Madsbjerg