Sunds Borgerforening

I Sunds Borgerforening arbejder på at vi har en stærk sammenhæng mellem byens foreninger, institutioner og erhvervslivet.
Vores ønskeliste er lang, derfor har vi brug for hjælp fra alle i Sunds.
Vil du være med til at støtte op om vores ønsker, så gå ind på siden bliv medlem og meld dig ind. Det koster kun 150,- kr. pr. husstand pr. år.

Sunds Borgerforening er involveret i mange af byens aktiviteter bl.a.
Julebelysningen
Julegågade i samarbejde med byens butikker, hvor vi inviterer byen på en gåtur rundt om søen, hvor vi ender hos Søgaarden, der er vært for lidt godt til ganen
Sct. Hans bål ved Søgaarden.
Flaghejsning
Byens forskønnelse
Byens talerør gennem kommunens centerbykontaktudvlag
Opstiller ved menighedsrådsvalg
Deltager i Multicenter Sunds´ repræsentantskab.

Nogle af de ting vi arbejder på at få til at ske er:
Forskønnelse af området omkring stadion og Multicentret.
Mountainbike sti system.
Musik legeplads ved Troldeskoven eller på det gamle baneområde.
Højresvingsbane fra omfartsvejen ind mod Hjejlevej.
Lysregulering til fodgænger over Ilskovvej ved Fyrrely eller Granly.
Kunst på det gamle baneområde.
Lys på cykelstien til Herning og til Ilskov.
Lys langs de mørke områder rundt om Sunds Sø.
En stærk borgerforening kræver sammenhold.
Du kan blive medlem ved at sende en mail til VoresSunds@voressunds.dk, eller følge dette link ,med oplysninger om navn, telefonnummer, mail og adresse.
Det koster 150,- kr. pr. husstand pr. år. De kan indbetales på konto 7613 4020312 eller mobilpay nummer 43589. Husk navn og adresse.

Du kan altid kontakte Borgerforeningen på voressunds@voressunds.dk

http://sunds-borgerforening.dk