Sunds Borgerforening

 

 

Som medlem af Sunds Borgerforening er man med til at støtte de aktiviteter som Borgerforeningen laver.

Sunds Borgerforening er byens talerør og repræsenterer byen over for kommunen og andre myndigheder. Vi gør også en indsats for at øge samarbejdet mellem foreninger og organisationer i byen, så vi sammen trækker i samme retning.

Borgerforeningen tager sig af mange praktiske opgaver så som julepyntning af hovedgaden, Sankt Hans Fest, flaghejsning og mange andre ting, som beskrives et andet sted på hjemmesiden.

Borgerforeningen er afhængig af støtte fra byens indbyggere. Heldigvis har vi mange trofaste medlemmer, som støtter os, og det er vi meget taknemmelige over. Kontingentbetalingen sker hvert år i januar, hvor vi sender opkrævning på mail, det koster kun 150,- kr. pr. husstand om året.

Borgerforeningen holder også fast i en gammel tradition, der tilbyder byens borgere en mulighed for at have en robåd eller sejlbåd liggende ved søen for et beskedent beløb, men mod at man aktivt deltager i Sunds Lystbådehavns aktiviteter med hensyn til udlægning af bådebro og andre praktiske gøremål.

Sunds Borgerforening har i samarbejde med byens andre klubber og foreninger oprettet en hjemmeside for Sunds, som hedder voressunds.dk. På denne hjemmeside kan man finde mange flere informationer om, hvad der sker i byen.

Du kan også følge Sunds Borgerforening på facebook

I Sunds Borgerforening arbejder på at vi har en stærk sammenhæng mellem byens foreninger, institutioner og erhvervslivet.
Vores ønskeliste er lang, derfor har vi brug for hjælp fra alle i Sunds.
Vil du være med til at støtte op om vores ønsker, så gå ind på siden bliv medlem og meld dig ind. Det koster kun 150,- kr. pr. husstand pr. år.

Sunds Borgerforening er involveret i mange af byens aktiviteter bl.a.
Julebelysningen
Julegågade i samarbejde med byens butikker, hvor vi inviterer byen på en gåtur rundt om søen, hvor vi ender hos Søgaarden, der er vært for lidt godt til ganen
Sct. Hans bål ved Søgaarden.
Flaghejsning
Byens forskønnelse
Byens talerør gennem kommunens centerbykontaktudvlag
Opstiller ved menighedsrådsvalg
Deltager i Multicenter Sunds´ repræsentantskab.

Nogle af de ting vi arbejder på at få til at ske er:
Forskønnelse af området omkring stadion og Multicentret.
Musik legeplads ved Troldeskoven eller på det gamle baneområde.
Højresvingsbane fra omfartsvejen ind mod Hjejlevej.
Lysregulering til fodgænger over Ilskovvej ved Fyrrely eller Granly.
Kunst på det gamle baneområde.
Lys på cykelstien til Herning og til Ilskov.
Lys langs de mørke områder rundt om Sunds Sø.
En stærk borgerforening kræver sammenhold.
Du kan blive medlem ved at sende en mail til VoresSunds@voressunds.dk, eller følge dette link ,med oplysninger om navn, telefonnummer, mail og adresse.
Det koster 150,- kr. pr. husstand pr. år. De kan indbetales på konto 7613 4020312 eller mobilpay nummer 751875. Husk navn og adresse.

Du kan altid kontakte Borgerforeningen på voressunds@voressunds.dk

http://sunds-borgerforening.dk