Sunds Kirke

Fakta om Sunds Kirke

Ny kirke i 1897     Grundstenen er lagt 21. maj 1897. Indviet 12. december 1897.Arkitekt Rudolf Frimodt Clausen (36 år), Århus.Skib, kor og tårn røde mursten. Skifertag.Pris 15.070,- kr.

Udvidelse i 1943
Nordlig korsarm og
nyt kor (udvidet).
Pulpitur til orgel.

Udvidelse i 1984
Sydlig korsarm med indgang.
Ny skillevæg i hovedskibet til dåbsrum.
Tårnrum våbenhus og toilet.

Restaurering i 2014
Nordskibet inddrages til orgel.
I hovedskibet flyttes bænke op mod korbuen for at frigøre gulvplads omkring døbefonten i korskirkens centrum.
Loft og bænke males i nye farver.

Antal siddepladser: 300.

Den gamle kirke

Hvornår den første kirke blev opført i Sunds vides ikke, men omkring år 1200 blev der bygget en kirke ved Sunds Sø. Det var en stenkirke uden tårn, opført af rå og kløvede kampesten.  Kirken var 18 meter lang, 8 meter bred og 3 meter høj.
Beliggenhed var den samme som den nuværende kirke.

Den “nye kirke”

Den gamle kirken stod i 700 år og blev revet ned i 1896, i  forbindelse med bygning af den nuværende kirke, der er bygget i romantisk byggestil – meget enkel og kun med bloktandsfrise under gesimsen.

Kirken har falsede rundbuevinduer og selve kirkerummet har fladt bjælkeloft og rund korbue.

Kirken er det man kalder en ”18.000 kroners kirke” – en ofte nedvurderet hedekirke med en uanselig skønhed, der dog ragede op på heden.

I mere end 800 år har der været kirkegang her, og næsten alt, hvad man kender af historie om Sunds Sogn, har tilknytning til kirken som det centrale punkt i folks bevidsthed og dagligdag –
i lyst og nød.

Alteret

Alterbilledet flankeres på hver side af korintiske søjler, og indtil restaureringen af kirken i 2014, var der på hver side af søjlerne frugtbarhedsgudinder – eller havfruer, med svulmende former og frugtkurve på hovedet. De to havfruer er fjernet og lagt til hvile i kirkens kælder.

Det nuværende alterbillede er fra 2006 og malet af den færøske kunstner Torbjørn Olsen. To farver dominerer billedet: blodet som lidelsens farve, lyset som opstandelsens farve. Det nye farvevalg i kirken i 2014, blev opstandelsens lys.

Torbjørn Olsens alterbillede dækker det oprindelige alterbillede, der viser Jesus på korset. Dette billede er fra 1800 tallet. Det blev restaureret i 1944.

Kirkeskibet

Kirkeskibet er en kopi af den femmastede bark København, der blev søsat i 1921 og bygget af Ramage & Ferguson Leith for ØK, København.

Det var verdens største sejlskib med en tonnage 3.901 BT, længde 131,9 m. bredde 14,9 m., dybgang 8,7 m., mastehøjde 48,6 m. og et sejlareal 4644,4 m2.

Skibet forliste sporløst i december 1928 eller januar 1929, i det
sydlige Atlanterhav med en besæt-ning på 59 mand, hvoraf 45 var elever.

Modellen er bygget af Frank Madsen, Korsør, og ophængt i Sunds Kirke i forbindelse med kirkens 100 års jubilæum i 1997.

Døbefonten

Døbefonten er hugget af stenmester Horder omkring år 1200. Horder havde værksted på Djursland nær Kolindsund. År 1610 blev døbefonten transporteret med hestevogn fra Stenalt gods på Djursland.

Døbefonten er kirkens klenodie. Formen er harmonisk – stærk, stram og smuk med tovsnoninger og ranker med akantusblade. Materialet er finkornet, ensartet granit. At stenmestre på den tid ikke anvendte mejsel, men spidshammer som eneste værktøj gør ikke beundringen for Horders kunst mindre.

Der kendes i alt 25 Horder fonte med samme udsmykning. De 17 findes i kirker på Djursland, 5 på Fyn og 2 i Sydslesvig. Alle disse fonte findes i kirker, man kunne sejle til. Fontene er altså sejlet fra Kolindsund. Kun døbefonten i Sunds Kirke er transporteret mange mil over land.

Orglet

Orglet er bygget i 2014 af P.G. Andersen og Bruhn. Der er 25 stemmer og samlet 1.565 piber. Spillebordet er anbragt fritstående.
Orglet fra 2014 er nr. 4 i Sunds Kirke. Det sidste orgel var fra 1974 og havde 10 stemmer og to manualer.

”Orglet er ganske stort til kirkerummet, men klangen er fremragende tilpasset – fyldig, farverig og levende, med en sund ”reserve” til særlige situationer. Musikalsk gør orglet sig rigtigt godt som et bemærkelsesværdigt, regulært instrument. Den håndværksmæssige udførelse er fortrinlig.”

Svend Prip, orgelsagkyndig, Haderslev, 16. april 2014.

Prædikestolen

Prædikestolen blev i 1664 skænket til kirken af sognets præst, Christian Andersen.
Felterne på prædikestolen er dekoreret i 2014. Farvevalget er inspireret af alterbilledet.

Kirkeklokkerne

I tårnet er der to klokker.
Den ene klokke er fra 1459 og sikkert en af Viborg Stifts ældste, hvis ikke den er ældst. Klokken har stadig i brug og har en
god klang.

Den anden klokke er fra 1964. Klokken er noget større end den ældste. Den yngste klokke er støbt hos John Taylor og Co. I England.

Sunds Sogn

De to præstetavler i kirkens dåbsværelse fortæller en lang historie om præsterne i tiden fra 1513 til 1898, da Sunds Sogn var henholdsvis sammen med Bording, var selvstændigt og endelig sammen med Gjellerup.

Fra 1899 til 1974 havde Sunds sognefællesskab med Ilskov

Sognegården

Sognegården blev indviet i 1994, og er rammen om en stor del af det kirkelige foreningsarbejde, lige som den rummer kontorer for præster, kordegn, organist, sognemedhjælper og graver.

I 2016 blev sognegården udvidet med et større køkken, en ekstra konfirmandstue samt ekstra kontorer.

.

http://sundskirke.dk