Elkjær Strik

Velkommen til Elkjær Striks historie

Vores historie er lang, men spændende – Elkjær Striks historie er fortalt af Poul Elkjær – selskabets direktør.

I 1951 startede Aage og Børge Elkjær sammen med Egon Brdr. Elkjær og Co. På Stationsvej i Sunds. Dengang var der mange strikkerier i Danmark og alene i Sunds i 1950érne var der 3 strikkerier. Senere forlod Egon virksomheden og virksomheden ændrede navn til Brdr. Elkjær.

I 1955-56 købte Aage og Børge Elkjær de første to automatiserede maskiner til strikkeriet.

I 1976 overtager Poul Erik Elkjær en andel af BRDR. Elkjær efter sin far Aage Elkjær og den 15. oktober 1976 blev selskabet ændret til et anpartsselskab og ændrede derfor navn til BRDR. Elkjær ApS.

Det var en helt anden verden i 1970’erne og 1980’erne, da de norske grossister kom jævnligt på besøg på fabrikken. De købte hele hylder kontant direkte fra strikkeriet til salg i Norge – der var gang i den. Midt i 80’erne begyndte mange at flytte deres systuer til udlandet, Elkjær Strik valgte dengang ikke at flytte deres systue, da ønsket var dansk håndværk.

Den 13. oktober 1983 blev selskabet ændret til et aktieselskab og skiftede derfor navn til BRDR. Elkjær A/S i samme ombæring kom Poul Elkjær hjem og begyndte at arbejde på fabrikken. Der var stadig mange strikkerier i Danmark.

I 1986 flyttede strikkeriet fra Stationsvej til Genvejen og i 1987 kom Hans Elkjær med i selskabet.

I 1994 valgte Elkjær Strik at out source ca. det halve af systuens arbejde til Polen og 3-4 år senere flyttede størstedelen af den resterende del af systuens arbejde, der er i dag 3 syerske tilbage på fabrikken. I 2001 flyttede Elkjær Strik systuen til Litauen.

I 2003 skiftede selskabet navn til Elkjær Strik A/S og i 2006 valgte selskabet at købe bygningerne på Navervej. I 2017 valgte Hans og Poul Erik at sælge deres andele til Poul, som i dag fortsat er eneejer af Elkjær Strik A/S.

2019 har været et begivenhedsrigt år, først har man flyttet hele strikkeriet fra Genvejen til Navervej i maj og lige efter sommerferien i august skød Elkjær Striks nye brand Ezin op med en lækker webshop Ezin.dk.

Nu ses der fremad og Pouls børn Kenneth og Rasmus er begyndt at deltage i aktiviteterne i Elkjær Strik A/S.

https://elkjaerstrik.dk